Ing.Radka Andělová – Oceňování nemovitostíOceňování majetku pro věci movité i nemovité.
Vedení účetnictví a daňové evidence pro živnostníky i vetší firmy.
Zpracování daňových přiznání.
Odborné poradenství a konzultace v oblasti daní a účetnictví.