Oceňování nemovitostí

Oceňování majetku pro věci movité i nemovité.
Zpracování daňových přiznání
– k dani z nabytí nemovitého majetku
– k dani z nemovitostí